Om oss

Svenssons Bildemontering är ett familjeföretag och har funnits sedan 1968.

Vi är ett auktoriserat bildemonteringsföretag och medlem i SBR - Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. ISO 9001 och 14001 certifierat enligt BVQi.

Vi demonterar ca. 1200 försäkringsbilar varje år.
Vi värnar om miljön och är noga med hantering och sortering av miljöfarligt avfall. De bildelar som kan återanvändas kvalitetsbestäms och dataregisteras sedan.

Dessa delar finns i vårt stora lager där vi har både nya och begagnade reservdelar. Skulle vi inte ha just den delen ni söker i vårt lager så hittar våra duktiga säljare delen du söker. Genom ett samarbete med ett 80-tal andra kvalitetsmedvetna demonteringsföretag kan vi alltid hjälpa till med att få fram den delen som efterfrågas.

 • Medlem i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
 • Medlem i Bilretur
 • Medlem i Laga gruppen
 • ISO 14001 certifierade enligt BVQi
 • ISO 9001 certifierade enligt BVQi
 • AAA – Högsta kreditvärdighet

Miljöpolicy version 11

Svenssons Bildemontering ska:

 • följa gällande lagar, bestämmelser och avtal.
 • vidta åtgärder för att förebygga förorening och minska miljöbelastning utöver lagar och bestämmelser.
 • se till att alla medarbetare aktivt verkar för minskad miljöbelastning genom egen insikt, kunskap och förståelse av miljöarbetets betydelse.
 • i första hand anlita lokala leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljö märkta produkter till egen verksamhet.
 • se till att delar från uttjänta bilar i första hand återanvändes och i andra hand återvinns med beaktande av jordens ändliga resurser.
 • se till att hantering av våra råvaror d.v.s uttjänta och krock skadade fordon sköts på ett sådant sätt att varken mark. luft eller vatten utsätts för onödigt yttre påverkan. Det innebär bl.a att alla vätskor, oljor och kemikalier tas hand om och förvaras enligt gällande regler.
 • erbjuda våra anställda miljövänliga och säkra arbetsplatser samt genomföra utbildning för aktiva insatser i vårt miljöarbete.
 • öka återvinningsgraden av uttjänta och krock skadade fordon genom att sortera material i flera olika fraktioner.
 • påverka kunder, leverantörer och anställda att minska sin miljöpåverkan. Tänk på kretsloppscirkeln och köp begagnat.

BESTÄLLNING: Du kan beställa via telefon på 044-24 41 17 via e-post på info@svenssonsbildem.se eller besöka vår sida på Lagabasen